מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים, שינויים וביטולים לאתר "Se-Keys".

מדיניות שינויים וביטולים

בקשה להחזר , שינוי או ביטול עסקה תועבר לאתר באחד מדרכי התקשורת המפורטים בתחתית התקנון . 

מוצרים דיגיטליים– עקב אופי המוצר, לא יתאפשר שינוי ו/או ביטול רכישת מוצרים באתר לאחר קבלת מפתח המוצר והקונה לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו. האתר רשאי מיוזמתו לבטל רכישת מוצרים באתר, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר הלקוח אינם נכונים או אם השירות שהוזמן אינו אפשרי, הכל על ידי הודעה הלקוח . במקרה בו בוצע החזר, שינוי או ביטול עקב תקלה או פגם במוצר ו/או בשירות כתוצאה מסיבות הקשורות לאתר, הלקוח רשאי להגיש בקשה להחזר או ביטול בצירוף הוכחה של תקלה ו/או פגם. על הרוכש לבדוק את דרישות הפעלת המוצר ולוודא שיש לו אפשרות להפעיל את המוצר שרכש ואין לאתר כל אחריות לאי התאמה של המוצר הנרכש לאפשרות להפעילו על ידי הקונה ואין אפשרות להפעלתו. לבטל, להחזיר או לשנות הזמנה כתוצאה מכך. בקשה להחזר כספי או ביטול כאמור תועבר לאתר באחד מאמצעי התקשורת המפורטים בתחתית התקנון ותיבדק על ידי האתר. החזרים או ביטולים יבוצעו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת. כל בקשה אחרת להחזר, שינוי או ביטול עסקה תתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר. הוראות סעיף 7 לעיל כפופות להוראות ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 .

מוצרים פיזיים

החזר כספי יתקיים תוך 14 ימים, כאשר המוצר נמצא באריזה המקורית ולא נעשה בו שימוש. דמי משלוח וסליקה ינוכו מהסכום המוחזר.

לביטול העסקה, יש לפנות בכתב לנהלת האתר דרך דוא”ל או טופס יצירת קשר באתר, וזאת תוך 14 ימים מקבלת המוצר.

במקרה של ביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה או עיכוב משמעותי באספקה מצד האתר, הלקוח יקבל החזר כספי מלא תוך 14 ימים מביטול העסקה. דמי המשלוח חזרה יהיו על חשבון האתר.

במקרה של ביטול עסקה שאינו עקב פגם או אי התאמה, הלקוח יקבל החזר כספי כולל חיסור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪ (הנמוך מביניהם), תוך 14 ימים, כפי שנקבע בסעיף 14ה(ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ו/או לפי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010.

את המוצרים יש להחזיר באריזה המקורית. האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע נזקים במידה ויהיו, מלקוחות שביטלו עסקה, לרבות ירידת ערך.

לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, כולל מוצרים שנעשו לפי הזמנה אישית (לרבות מחשבים נייחים), מוצרים דיגיטליים (שנשלחו באימייל ללקוח), מוצרים הניתנים להעתקה או שכפול, ומוצרים שנפתחו מאריזתם המקורית.

איש קשר

האתר מקפיד על הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מכל סיבה שהיא, אנא צור עמנו קשר לפי הפרטים למטה ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. ניתן להעביר פניות מסוג זה באמצעים הבאים.

גלישה באתר

טלפון

כתובת

ת.ד 5519 אשקלון