תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר "Se-Keys".

Se-Keys מברכת על בחירתך לגלוש באתר האינטרנט המופעל על ידה בכתובת: www. Se-Keys.com ("האתר")

Se-Keys הינו אתר מקוון המספק פלטפורמה מקוונת לרכישה קלה ומאובטחת של רישיונות דיגיטליים מקוריים למגוון תוכנות מחשב, לרבות מערכת ההפעלה Windows (MS Windows), מסלולי Office (MS Office), תוכנות אנטי וירוס ייעודיות ועוד. ( המוצרים ” ). כמו כן, באתר תמצאו מאמרים ומדריכים להתקנה ושימוש במוצרים הנמכרים באתר ומידע נוסף אודות המוצרים הנמכרים באתר (“התוכן”)

כללי - 1

הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי השימוש (“התנאים”). אנא קרא את התקנון בעיון, שכן גלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי האמור יהיה מרגע פרסומו באתר. האמור בתקנון זה חל באופן שווה על בני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הינו מטעמי נוחות בלבד. תנאי התקנון חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כגון טלפון סלולרי, טאבלט וכדומה). הם חלים גם על השימוש באתר, בין אם באמצעות האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישת קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס. במקרה שיקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שאינה תקפה מכל סיבה שהיא, הדבר לא ישפיע או יפגע בחוקיות, בתוקפן ובאכיפה של יתר הוראות התקנון.

הצהרה - 2

לפני השימוש באתר, גולשים ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי הם יודעים: כי התכנים והמוצרים המופיעים באתר מסופקים ומסופקים לשימוש פרטי לא מסחרי בלבד וכל פעולה שתתבצע בעקבותיהם תיעשה באחריות המשתמש; כי אין לראות בתכנים ו/או במוצרים המוצגים באתר כהבטחה לתוצאה כלשהי; שללקוחות האתר לא תהיה כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או הפסד, שייגרם כתוצאה מקבלה ו/או צריכה ו/או שימוש במוצרים ו/או בתכנים, גם אם האתר הזהיר, המליץ ​​או יעץ בעניין מסוים או במוצר מסוים ובשום מקרה לא יהווה האתר תחליף או באחריות הלקוח ו/או מקבל השירות. הלקוח אחראי לכל סיכון ו/או התחייבות לנזק לרכוש ו/או לרכוש של צדדים שלישיים, הנובע משימוש ו/או אי שימוש במוצרי האתר ו/או בתכני האתר; כי ניתן להשתמש באתר כפי שהוא (AS IS) והשימוש בו הינו באחריות הגולש המלאה; שהשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה ממשלתית אחרת. האתר אינו מבטיח את דיוקם או שלמותם של תיאורי המוצרים באתר ולא יישא באחריות לכל טעות, טעות או נזק

גלישה באתר

הגלישה באתר והגלישה בו אינה מצריכה הרשמה, ופתוחה לכל גולש. עם זאת, רכישה וקבלת גישה למוצרים מחייבת הזמנה ותשלום באתר. בעת רכישה ו/או השארת פרטים באתר, יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה (לפי שיקול דעת האתר). מסירת מידע חלקי או שגוי עלולה למנוע את האפשרות להשתמש במוצרי האתר ולסכל פנייה במידת הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכן אותם באתר. האתר לא יעשה שימוש במידע הנמסר, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד ממדיניות זו. רכישה ו/או השארת פרטים באתר, בכפוף להסכמת הגולש, כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע בדבר מבצעים, עדכונים והנחות המוצעים לגולשים באתר. האתר רשאי למנוע מכל גולש לעשות שימוש באתר ו/או לרכוש את האתר ו/או לקבל דיוור לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לחסום את גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים: אם בעת רכישה ו/או השארת פרטים באתר נמסרו בכוונה פרטים שגויים; במקרה שהאתר משמש לביצוע או ניסיון לבצע מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה כבלתי חוקי כאמור, או על מנת לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את הביצוע. של מעשה כזה; אם נעשה שימוש באתר לצורך התחרות באתר ו/או בשירותים שהוא מציע; אם תנאי מדיניות זו הופרו; אם תינקט פעולה כלשהי על ידי גולש שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא. האתר שומר לעצמו את הזכות לפרסם תכנים ו/או דעות ו/או ביקורות ו/או תמונות משתמש ו/או כל תוכן אישי של משתמשים בקשר לשירותים ולמוצרים באתר, הכל לפי שיקול דעתו.

 

שליטה מרחוק

שליטה והשתלטות מרחוק:

כיום, שירותי מחשוב ניתנים באופן תדיר באמצעות השתלטות ושליטה מרחוק של נותן שירותים על מחשב לקוח. באופן הזה, נותן השירותים מתחבר למחשב בו הלקוח עושה שימוש לטובת מתן שירותי מחשוב, ומתקין תוכנות, יישומי מחשב, משחקים ועוד.

שליטה והשתלטות מרחוק אינן הכרח. אפשרות זו עומדת לצד הברירה “הקלאסית” של התקנת יישומים או תוכנות באופן עצמאי על ידי הלקוח. כך, זו היא למעשה אפשרות נוחה אשר מוצעת על ידי חברות רבות העוסקות בתחום המחשוב, בניהן אף אנחנו, ללקוחותיה.

ככל שאחד מלקוחותינו בחר מרצונו והסכמתו החופשית לקבל שירותי מחשוב, לרבות התקנת תוכנות ויישומי מחשב, באמצעות מתן אפשרות גישה, שליטה והשתלטות מרחוק, ואישר באופן אקטיבי את השימוש בכלי זה, בהכרח השימוש בכלי מצריך עיון בכלל חומרי המחשב האישי בו הוא עושה שימוש. באופן הזה, לתוכנת ההשתלטות והשליטה, וכמובן לאנשי התמיכה הטכנית של החברה, ישנה גישה מלאה לכלל חומרי המחשב, לרבות קבצים, יישומים, מסמכים.

למען הסר ספק, אנשי התמיכה הטכנית יפעלו באופן ממוקד לגשת רק אל חומרי המחשב הנדרשים לטובת מתן שירותי ההתקנה והתפעול. עם זאת, יובהר כי תוכנת השימוש וההפעלה מרחוק דורשת הרשאות גישה לכלל הקבצים, כפי שפורט לעיל, ובדרישתו של הלקוח ובהסכמתו, ניתנת לאנשי התמיכה הטכנית הרשות לעשות בתוכנה שימוש.

ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין שירותי המחשוב, לרבות שירותי התפעול, התקנת התוכנות והיישומים במחשב הלקוח. כמו כן, הלקוח מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שיגרם להם בהקשר זה.

החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית לתיקון תקלות ו/או קשיים תפעוליים ו/או קשיים מחשוביים אחרים כתוצאה מהתקנת התוכנות או היישומים באמצעות שליטה והשתלטות מרחוק, שלא נבעו כתוצאה ממעשי ו/או מחדלי החברה עצמה, ולרבות, תקלות או קשיים שכאלו אשר נגרמו בגין השימוש בתוכנה אשר נעשתה באמצעותה השליטה וההשתלטות מרחוק.

באחריות הלקוח ליצור עותק גיבוי מלא של כלל חומרי המחשוב (כפי שפורטו לעיל) המצויים במחשב בו מתבצעת השליטה וההשתלטות מרחוק. החברה לא תישא באחריות מלאה או חלקית בגין נזק ו/או אובדן של חומרים בגין פעולת ההשתלטות והנלווה לה.

הסכמת הלקוח מרצונו ובחירתו החופשית לעשות שימוש בשירותי המחשוב של החברה, לרבות שליטה והשתלטות מרחוק, היא הסכמה מוחלטת ובלעדית. לא תהא כל אחריות לפי כל דין לחברה ולמי מטעמה, בגין כל והחברה לא תישא בשום אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה אחרת שתיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כתוצאה מכך. למעלה מכך, החברה לא תישא בכל אחריות כלפי משתמשי השירותים לכל פגיעה, שימוש או השבתה של חומרה, תוכנה, וכל חומר מחשוב אחר, אשר אינו נגרם באופן ישיר ומכוון על ידה. למען הסר ספק, נזק שנגרם כתוצאה משימוש בתוכנת צד ג’, ובתפעול והפעלת החברה או אחד מנציגיה אינו באחריות החברה. כמו כן, מוסכם כי במקרים בהם ישנה אחריות בלעדית, ישירה ומכוונת של החברה כלפי נזק שנגרם ללקוח, בשום פנים ואופן לא יעלה סכום הפיצוי על סך תשלום עבור התקנה בודדת של אותו מוצר שנרכש על ידי הלקוח.

הלקוח מצהיר כי קרא את תנאי השימוש בעיון, הבין את תוכנם והסכים לכל המובא בו מרצונו הטוב והסכמתו החופשית. הסכמה זו מהווה יסוד ובסיס לשימוש החברה בכלי שליטה והשתלטות מרחוק.

גלישה באתר

האתר מקפיד על הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מכל סיבה שהיא, אנא צור עמנו קשר לפי הפרטים למטה ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. ניתן להעביר פניות מסוג זה באמצעים הבאים.

גלישה באתר

טלפון

כתובת

ת.ד 5519 אשקלון

פרטי העסק:

אליסיום שיווק והפצה

ע.מ 204278410